Bài vừa đăng
Dự án Thi công Nội thất Karaoke Centre – Tuy Hoà

Thông tin dự án

Tên dự án: Thiết kế - Thi công Nội thất Karaoke Centre – Tuy Hoà

Khách hàng: Anh

Phong cách: Tân cổ điển + Hiện đại

Đơn vị thực hiện: Nội thất TAKA