Bài vừa đăng
Dự án Thi công Nội thất Karaoke Monaco – Hà Nội
Tác giảAdministrator

Thông tin dự án

Tên dự án: Thiết kế - Thi công Nội thất Karaoke Monaco – Hà Nội

Khách hàng: Anh Tuấn

Phong cách: Tân cổ điển + Hiện đại

Đơn vị thực hiện: Nội thất TAKA.

Năm hoàn thành: 2023.